V-Ray – Фотореалистична Визуализация

V-Ray-Rhino

V-Ray 3.6 for Rhino на компанията CHAOSGROUP е изключителен фотореалистичен визуализатор, който се използва в редица сфери на инженерния и продуктов дизайн и в 3D анимацията. Отличителна черта на спечелилия оскар за технологична платформа V-Ray е скоростта на рендер процеса и високото качество на получените изображения. Новата версия V-Ray 3.6 е оптимизирана за Rhino 6: