V-Ray – Фотореалистична Визуализация

V-Ray-Rhino

V-Ray 2.0 for Rhino на компанията CHAOSGROUP е изключително популярен фотореалистичен визуализатор, който се използва в редица сфери на инженерния и продуктов дизайн и 3D анимацията. Отличителна черта на спечелилия оскар за технологична платформа V-Ray е скоростта на рендер процеса и високото качество на получените изображения. Новата версия V-Ray 2.0 може да бъде инсталирана върху Rhino 4.0 или Rhino 5.0 и добавя следните нови функции:

V-Ray RT – Интерактивна Ray Tracing технология за работа директно в работния порт на Rhino с изключителна скорост;

V-Ray Wrapper Material – Може да се използва за добавяне на свойства към материалите, които да добавят вариантност към базовия материал;

V-Ray Express – Достъп до повече от 200 материала и светлинни източници за по-бързо създаване на реалистични сцени;

HDR Light Studio Support – Директната връзка към HDR Light Studio в среда на Rhino осигурява по-лесен начин за осветяване на проектната сцена.

Повече информация: http://www.chaosgroup.com/en/2/vrayforrhino.html