RhinoNest – Оптимизация на разкроя

RhinoNest 4.6 е приложение в среда на Rhino за оптимизиране на разполагането и ориентацията на елементите от разкроя, за да се спести материал и да се намали количеството на отпадъка. Програмата вече е налична и за новата версия Rhino 6.


Nesting

  • Оптимизация на разгъната повърхнинна геометрия с разнообразни форми, приоритет и свобода на завъртане;
  • Срязаване на 3D модели и разполагане на сеченията в XY равнината;
  • Автоматично или ръчно номериране на отделните части;
  • Векторизиране на растерни изображения;
  • Внедряване на Grasshopper библиотеки.


Повече информация можете да видите на: http://www.rhinonest.com/