RhinoGold – Проектиране на бижута

RhinoGold 6.5 е интуитивен и лесен за усвояване, тъй като е направен от бижутери за бижутери. Чрез вградената в него флексиметрична технология, проектантите могат лесно и прецизно да създават геометрията на 3D моделите, с което спестяват време и пари. Това е нова технология, разработена от Gemvision / TDM Solutions, която позволява лесно създаване и редакция на параметрични обекти, независимо или свързано помежду си.

TR17TR18

RhinoGold 6.5 има повече от 500 инструмента, чрез които се покриват всички стъпки по изграждането на тримерния компютърен модел, неговия анализ и създаването на реален прототип на изделието.

ring pave

В RhinoGold 6.5 са заложени базови средства за фотореалистична визуализация и създаване на бижутерийни каталози. Освен това той е съвместим с всички рендър приложения за Rhino (Flamingo, Penguin, Hypershot, VRay, Brazil и др.)

RhinoGold

Повече информация можете да видите на: http://tdmsolutions.com/rhinogold/