Излезе RhinoNest 4.6 за Rhino 6

TDM Solutions обявиха новата версия RhinoNest 4.6 за Rhino 6

RhinoNest 4.6 е софтуер за оптимизиране на разполагането и ориентацията на елементите от разкроя, за да се спести материал и да се намали количеството на отпадъка.