Излезе новата Rhino 6 for Windows

Robert McNeel & Associates официално обявиха новата версия Rhino 6 for Windows. Ако притежавате стар лиценз (версии 1, 2, 3, 4 или 5), можете да подновите до новата Rhino 6 на промоционална цена от 395 EU (стандартна 495 EU) до 15 Май 2018 от КАД Пойнт – официален партньор на Robert McNeel & Associates за България.

 

По-долу Ви представяме някои от новите и подобрени функции на Rhino 6:

 

Интегриран Grasshopper – Настъпи края на дългата бета версия на мощното графично алгоритмично приложение и сега Grasshopper е напълно вграден в Rhino 6. Инсталира се и се подновява заедно с Rhino и са добавени много нови нови Rhino функции – Make2D, Symbol Display, Bend, Flow, Maelstrom, Splop, Splorph, Stretch, Taper, Twist. В Grasshopper се включва и интерактивното приложение Kangaroo за движение на обекти:

В Grasshopper е добавена възможност за включване на Multithreading към дадени обекти за по-бързи изчисления чрез максимално използване на процесорните ядра. Добавен е и GhPython компилатор за оптимизиране на работата в Grasshopper чрез използване на Python скриптове.

 

Визуализация на обектите – В новата Rhino 6 са направени големи подобрения в представянето на обектите – от материалите по подразбиране до задаването на потребителски настройки за отделните сцени. В програмата са добавени функции за бързо извличане на картинки с голяма разделителна способност, за представяне на варианти на модела и анимиране на неговото сглобяване.

Оптимизиран е GPU интерактивния raytracing чрез използването на новите CUDA и OpenCL графични карти. Значително е подобрен начина на записване и търсене на материали в библиотеката и е добавена удобна UV Unwrapping функция за ориентация на посоките на текстурите. Друга полезна функция е разполагането на Decal обекти – ориентирани картинки върху 3D повърхност.

Редица тестове на графични конфигурации показват значително превъзходство на Rhino 6 пред Rhino 5 по отношение на скороста на представяне в режими Rendered, Shaded и Wireframe:

 

Документация – В новата Rhino 6 значително са оптимизирани стиловете и обектите за етикиране. Много по-ясно се представят текстове, котировки и Fields (потребителски параметри за представяне в хартиеното пространство).

Представени са нови видове точност и фракции при надписването. History функцията по условие е включена при разполагане на котировка и при промяна на обекта, тя динамично се обновява. Значително подобрена е Make2D функцията, както и DWG експорта.

 

Лицензиране – Добавен е новият Cloud Zoo начин за интернет администриране, с който можете да използвате Вашите Rhino 6 лицензи от различни точки на света. Разбира се можете да изберете фиксирани лицензи (Single-Computer) или гъвкавия Zoo за използване на лицензите в офисната мрежа. Zoo и Cloud Zoo са безплатни и не оскъпяват допълнително използването на Вашите закупени лицензи. Повече за отделните видове лицензиране, можете да прочетете Тук.

 

Други подобрения – В Rhino 6 вече може да се създава Mesh NGons обекти – Mesh обекти с повърхности (фасети), които са многоъгълници. Разбира се направени са и редица подобрения и в обмена на Mesh обекти с други формати като .obj и .skp. Друго значително подобрение е дефинирането на Mesh обект от мрежа от линии с команда MeshFromLines.

Нова и лесна за употреба команда Picture замества наличните BackgroundBitmap и PictureFrame:

Нова команда OneView автоматично подравнява работните конструктивни равнини Cplanes в активния 3D изглед:

Нова е и възможността за писане на метематически изрази в командния ред:

FlowAlongSrf вече има опция ConstrainNormal, която запазва ориентацията на залепения обект по нормалата на повърхнината, към която се залепва:

Още нови функции и подобрения можете да прочетете Тук.