Подобрения в RhinoGold 6.5

GEM Vision / DTM Solutions обявиха нова версия RhinoGold 6.5.17209.3

Ето някои от основните подобрения и нови функции:

  • Нови материали платина
  • Адаптиране големината на пръстена
  • Подобрена техническа спецификация
  • Разположение на камъни по крива
  • Подобрения при Undo/Redo

Пълен списък с подобрения