Курс Rhino 16-19 Май 2017

КАД Пойнт организира курс по Rhino 5 for Win (начално ниво).
16 Май (Вторник) – 19 Май (Петък) 2017 от 15:00 до 18:00 – общо 16 учебни часа;

Цена: 420 лв с ДДС, за студенти – 300 лв с ДДС;


Курсът по Rhino 5 е насочен към усвояване на основните техники за изграждане на тримерни модели на различни по сложност детайли. Курсистите преминават през серия от упражнения, чрез които да свикнат с интерфейса и функционалността на Rhino, както и да създават тримерни модели от чертежи или от реалния свят.


Програма:

  • Интерфейс – менюта, бутони, ленти;
  • Основни настройки и шаблони за работа;
  • Организация на модела;
  • Работа с координати и мрежа;
  • Изграждане и анализ на повърхнини;
  • Промяна на геометрията на повърхнините;
  • Извличане на информация от модела;
  • Създаване на тримерен модел по чертежи;