Излезе Clayoo 2.5 Update

Излезе новия Clayoo 2.5 Rhino plug-in за свободно моделиране, който включва следната функционалност:
SubD – органично моделиране;
Emboss – форми от растер;
Sculpt – скулптурно моделиране;