Излезе новият RhinoNest 4.0

Във версия RhinoNest 4.0 се добавят редица нови функции като:

  • Впечатляващ Raster to Vector функция
  • Подобрено разрязване на 3D обекти и нареждане в XY повърхнината
  • Подобрено разделяне на сглобени обекти
  • Интегриране с Grasshopper